Đoàn Thiện Nguyện ABC Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Khánh Hòa (10/09/2017)

Gia đình ABC vừa phát 350 phần quà cho người nghèo ở Tịnh Xá Ngọc Hoà ở Cam Ranh Tỉnh Khánh Hoà.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác