Gia đình ABC Aozai Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Tại Showroom ABC AoZai (10/09/2017)

Sáng này Gia đình ABC Aozai vừa phát 50 phần quà cho Bà con nghèo tại Showroom ABC Aozai 19 Lý chính thắng, P8, Q3.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác