Hành Trình Thiện Nguyện Miền Tây Cùng Công Ty Việt Hưng Phát P2(25/10 - 27/10/2017)

Tiếp tục Đoàn thiện nguyên Gia đình ABC và Công Ty Việt Hưng Phát vừa phát 210 phần quà cho Hội Người Mù ở Kiên Giang.


Video:

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác