Hành Trình Thiện Nguyện Miền Tây Cùng Công Ty Việt Hưng Phát P3(25/10 - 27/10/2017)

Sáng nay ngày 26/10/2017 Gia đình ABC và công ty Việt Hưng Phát phát 100 phần quà ở kinh 2 ấp Khánh Tân xã Tân Khánh Hoà huyện Giang Thành Kiên Giang.

Video:


Tiếp theo đoàn thiện nguyện Gia đình ABC và công ty Việt Hưng Phát phát thêm 300 phần quà ở kinh 2 Ấp Cỏ Quen xã Phú Lợi Hoà huyện Giang Thành Kiên Giang.Chuyến Thiện nguyện cuối ngày được Gia đình ABC và công ty Việt Hưng Phát phát 200 phần quà ở huyện Châu Phú xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang.

Video:

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác