Hành Trình Thiện Nguyện Miền Tây Cùng Công Ty Việt Hưng Phát End(25/10 - 27/10/2017)

Gia đình ABC và công ty Việt Hưng Phát vừa phát 200 phần quà ở tịnh xá Bửu Duyên ở Long Xuyên.

Cám ơn sự đóng góp của:
Thuỷ Được: 7 triệu
Anh Dân làm tượng: 1 triệu
Châu Nam Phước em của Ba Gần: 1 triệu
Trong Hoa Nguyen: 1 triệu
Em Phương Đồng 200$

Cùng ngày Gia đình ABC và công ty Việt Hưng Phát phát 100 phần quà và Khánh thành Cầu ở Cao Lãnh Đồng Tháp.


Video:

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác