Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Lagi Bình Thuận (13/11/2017)

Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát 700 phần quà cho Người nghèo ở Mái Ấm Tình Thương ở Lagi Bình Thuận.

Cảm ơn sự đóng góp của:
Tuyen Tran: 5 triệu
Chị 7 Thảo: 1 triệu
Chị 2 Minh: 1 triệu
Cháu Nghĩa Tiệm Vải 313: 500 nghìn
Thuỷ Được: 10 triệu
Anh Thư Lê Trần: 5 triệu









































Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác