Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Ở Quảng Nam (18/12/2017)

Hôm nay gia đình ABC và những người bạn đã phát:
- 150 phần ở 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong thuộc Gò Nổi Điện Bàn (phát lúc 9h)
- 200 phần ở xã Duy trung Duy xuyên ( 10h30 )
- 200 phần ở xã Duy Phước huyện Duy xuyên (11h30 )
- 115 phần bánh sữa ở Trại xã Hội tp Hội An

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác