Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Ở Nam Trà My (19/12/2017)

Hôm nay gia đình ABC và những người bạn đã phát 400 phần ở Trà Nam Trà My cho những người nghèo miền núi.

Và sau đây là danh sách ủng hộ từ thiện:
Ông bà Nội : 5 triệu
Victoria Nguyen : 30 triệu
Chị Đỗ Lan hoa hậu Nhân Ái : 100 triệu
Tuyen Tran: 10 triệu
Hoa hậu Đại Dương Ngân Anh : 50 triệu
Gia đình chị Liên Anh Thư Lê Trần : 32 triệu
Chị Thuỷ Được : 20 triệu
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm : 10 triệu
Chị Ngọc Kiên Giang : 10 triệu
Chị Nguyễn Thị Mai Thảo :10 triệu
Chị Phan Thị Kim Lời :5 triệu
Chị Phan Trâm Khánh: 10 triệu
Em Hà Thị Ngọc Ánh: 8 triệu
Chị Nguyễn Thị Hương Ly : 5 triệu
Chị Phạm Thị Thanh Vân : 5 triệu
Em Lâm Huy Thạnh : 20 triệu
Chị Lê Thị Tuyết : 10 triệu
Chị Nguyễn Thị Bạch Huệ : 5 triệu
Chị Nguyễn Thị Hồng Tươi : 5 triệu
Em Phương Đồng : 100 $
Áo dài Lâm Anh (Hà Nội) : 10 triệu
Chị Hoàng Ngọc Hà : 30 triệu
Tổng số tiền trong thùng từ thiện : 24 triệu 500 nghìn
Chị 2 Minh : 2 triệu
Chị Nga Anh Tâm : 2 triệu
Chị 7 Thảo : 2 triệu

Danh sách số tiền đấu giá từ thiện :
1 : áo dài của Đàm Vĩnh Hưng đấu giá được 320 triệu : em Duy khách sạn Silk Sence mua
2 : áo dài của Lý Nhã Kỳ đấu giá được 500 triệu : hoa hậu Nhân Ái Đỗ Lan mua
3 : áo dài của Trương Thị May đấu giá được 300 triệu : em Lý Nhã Kỳ mua
4 : bức tranh Hoa Sen đấu giá được :570 triệu
Cô Thoa ngoại ngữ Dương Minh: 200 triệu
Em Lý Nhã Kỳ :350 triệu
Anh Lý Chánh Pẩu : 20 triệu


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác