Gia Đình ABC và Lý Nhã Kỳ Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Tại Khánh Hoà P2 (05/01/2018)

Gia đình ABC và Lý Nhã Kỳ và những người bạn vừa phát 450 phần quà ở chùa Diên Thọ và chùa An Dưỡng ở Nha Trang.

Cảm ơn sự đóng góp của:
Huong Thai : 100 €
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác