Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Vạn Ninh Khánh Hòa (07/01/2018)

Ngày 07/01/2018 Gia đình ABC và những người bạn vừa phát 200 phần quà cho hội người mù và 300 phần quà ở tịnh xá Ngọc Hưng ở Vạn Ninh Khánh Hoà.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác