Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Tại Showroom ABC AoZai (04/02/2018)

Hôm nay ngày 04/02/2018 Gia Đình ABC phát 150 phần quà cho Bà con nghèo ở Quận 3 tại Showroom ABC AoZai 19 Lý Chính Thắng.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác