Phát Quà Cho Hội Người Mù Và Bà Con Nghèo Ở Huế P2(07/02/2018)

Gia đình ABC vừa phát 120 phần quà ở chuẩn Đức Sơn ở Thừa Thiên Huế.


Cùng ngày Gia đình ABC phát 300 phần quà ở chùa Đức Trọng Thừa Thiên Huế.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác