Tặng 4 Căn Nhà Tình Thương và Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Ở An Giang (09/02/2018)

Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát 200 phần quà cho người nghèo ở thị trấn Tịnh Biên.

Cảm ơn sự đóng góp của:
Chị Được: 3 triệu
Chị 2 Minh: 1 triệu
Cháu Huy: 500 nghìn
Và trao 4 căn nhà tình Thương cho người nghèo.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác