Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Trại Phong Di Linh (27/02/2018)

Gia đình ABC vừa phát 60 phần quà ở trại phong Di Linh.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác