Gia Đình ABC và Hoa Hậu Đỗ Lan Phát Quà Cho Người Nghèo ở Hội An (06/03/2018) P2

Cùng ngày Gia đình ABC cùng hoa Hậu nhân ái Đỗ Lan vừa phát thêm 100 phần quà ở Quế Sơn và phát 200 phần quà ở Duy Sơn Quảng Nam.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác