Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Trại Phong Di Linh (25/4/2018)

Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát 100 phần quà ở trại phong Di Linh

Cảm ơn sự đóng góp của:
Ha Dinh: 3 triệu
Em Hằng Canada: 5 triệu


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác