Gia Đình ABC Phát 250 Phần Quà Cho Người Nghèo Tại Chùa Phổ Minh Huyện Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp (08/5/2018)

Gia đình ABC và những người bạn vừa phát 250 phần quà cho người nghèo tại chùa Phổ Minh huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Cảm ơn sự đóng góp của:
Chị Thuộc Tân Châu: 10 triệu
Tam Nguyen: 5 triệu
Anh Thư Lê Trần: 5 triệu
Tram Anh Nguyen: 5 triệu
Trúc Phạm: 2 triệu
Duy Pham: 2 triệu
Anh Dân làm tượng: 2 triệu
Hop Nguyen: 2 triệu
Thành con trị chị Phấn ở Tịnh Biên: 2 triệu

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác