Gia Đình ABC Và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan Phát 270 Phần Quà Tại Tịnh Thất A Di Đà Châu Đốc (08/05/2018)

Cùng ngày Gia đình ABC và Hoa hậu nhân ái Đỗ Lan đã phát 270 phần quà tại tịnh thất A Di Đà Châu Đốc tỉnh An Giang.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác