Gia Đình ABC Và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan Phát 475 Phần Quà Cho Người Nghèo Tại Resort Hòn Cò - Cà Ná (21/05/2018)

Gia đình ABC và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan đã phát 475 phần quà cho người nghèo tại resort Hòn Cò - Cà Ná tỉnh Ninh Thuận

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác