Gia Đình ABC Và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan Phát 200 Phần Quà Tại Tịnh Xá Ngọc Đức (07/06/2018)

Sáng nay gia đình ABC và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của hoa hậu nhân ái Lan Đỗ đã phát 200 phần quà ở tịnh xá Ngọc Đức.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác