Gia Đình ABC Và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan Phát 600 Phần Quà Tại Tịnh Xá Ngọc Hòa(07/06/2018)

Cũng ngày gia đình ABC và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của hoa hậu nhân ái Lan Đỗ đã phát 600 phần quà ở tịnh xá Ngọc Hoà ở Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà

Cám ơn sự đóng góp của:
Thủy Được: 5 triệu
Bạn Hải : 10 triệu
Ông bà Nội : 5 triệu


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác