Gia Đình ABC Và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan Phát 300 Phần Quà Tại Chùa Kim Long Ninh Hòa (07/06/2018)

Cùng ngày gia đình ABC và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của hoa hậu nhân ái Đỗ Lan vừa phát 300 phần quà ở chùa Kim Long ở Ninh Hoà


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác