Gia Đình ABC Và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan Phát 300 Phần Quà Cho Hội Người Mù Và 110 Phần Bánh Sữa Cho Trẻ Em Tại Mái Âm Linh Quang, Xuân Lộc Đồng Nai (26/7/2018)

Sáng nay gia đình ABC và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của hoa hậu nhân ái Đỗ Lan phát 300 phần quà cho hội người mù và 110 phần Bánh sữa cho trẻ em mồ coi ở mái ấm Linh Quang ở xuân Lộc Đồng Nai Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác