Gia Đình ABC Và Hoa Hậu Nhân Ái Đỗ Lan Phát 700 Phần Quà Tại Mái Ấm Tình Thương Lagi, Bình Thuận (27/7/2018)

Hôm nay Gia đình ABC và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của hoa hậu nhân Đỗ Lan phát 700 phần quà ở mái ấm tình thương ở Lagi, Bình Thuận.
Và sau đây là danh sách ủng hộ:
Hop Nguyen: 5 triệu
Kenny Thai và những người bạn : 1200€
Huong Thai: 200€
Anh Thư Lê Trần: 500$
Anh Thy: 5 triệu

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác