Gia Đình ABC, Công ty Cổ Phần Phúc Ngọc Anh Và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Hưng Phát Đã Phát 200 Phần Quà Tại Tịnh Xá Bửu Viên, TP. Long Xuyên (10/10/2018)

Gia đình ABC và Công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của Hoa hậu nhân ái Đỗ Lan và Công ty cổ phần đầu tư Việt Hưng Phát vừa phát 200 phần quà ở tịnh xá Bửu Viên, Thành Phố Long Xuyên Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác