Gia Đình ABC Và Công Ty Cổ Phần Phúc Ngọc Anh Phát 200 Phần Quà Ở Chùa Từ Lâm, Thôn Bà Râu, Phan Rang (11 - 03 - 2019)

Gia đình ABC và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của hoa hậu nhân ái Đỗ Lan vừa phát 200 phần quà ở chùa Từ Lâm ở thôn Bà Râu ở Phan Rang                                                                                                                                          

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác