Gia Đình ABC Và Công Ty Cổ Phần Phúc Ngọc Anh Phát 200 Phần Quà Tại Chùa Bát Nhã, Nhị Hà 1, Phan Rang (11 - 03 - 2019)

Gia đình ABC và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của hoa hậu nhân ái Đỗ Lan vừa phát 200 phần quà ở chùa Bát Nhã ở Nhị Hà 1 Phan Rang
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác