Gia Đình ABC Cùng Những Người Bạn Và Công Ty Cổ Phần Phúc Ngọc Anh Phát 300 Phần Quà Tại Phước Diên, Thuận Nam, Bình Thuận (23 - 03 - 2019)

Gia đình ABC và những người bạn và công ty cổ phần phúc Ngọc anh của hoa hậu nhân ái Đỗ Lan hôm qua phát 300 phần quà ở Phước Diên huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận.

                                                                                                                                          


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác