Đoàn Thiện Nguyện Ghé Thăm Mái Ấm Mây Ngàn - Bình Thuận (15/04/2016)

Ngày 15/4/2016 Đoàn dừng chân và Ủng hộ Số tiền còn thiếu để mua vật dụng cho Mái Ấm Mây Ngàn la 150.000.000 VNĐ.

Xin cảm ơn những tổ chức, cá nhân và nhiều tấm lòng hảo tâm đã quyên góp vào chuyến Từ Thiện này:

Cô Liên : 20.600.000 VNĐ
Cô Đức : 10.000.000 VNĐ
Em Tuyền USA: 10.000.000 VNĐ
Em Phương : 20.000.000 VNĐ
Chị Vân Trần : 5.000.000 VNĐ
Trang Nguyên và Bạn của Chị : 400 USD
Ngọc Nguyễn : 100 USD
Em Phương USA: 10.000.000 VNĐ
Anh chị Khanh Hop và Bách Nguyễn: 5.000.000 VNĐ
Trúc Phạm: 2.000.000 VNĐ
Thúy Hằng, Phương Nguyễn: 2.000.000 VNĐ
Model Mã Hiểu Đông : 1.000.000 VNĐ
Trạch Nguyễn: 2.000.000 VNĐ
Van Dinh Bắc Giang : 2.000.000 VNĐ
Lê Quang Hoa : 1.000.000 VNĐ
Một Ca Sĩ giấu tên : 5.000.000 VNĐ
Phạm Anh Thư : 1.000.000 VNĐ
Cô Kim Thanh USA: 5.000.000 VNĐ
Model Thái Hà : 1.000.000 VNĐ
Phạm Kim Duyên :1.000.000 VNĐ
Phan Phan Chanh Nghĩa: 200 USD
Dien khanh Van : 1.000.000 VNĐ
Thanh Huynh Huynh: 2.000.000 VNĐ
Nhân viên  Aozai ABC : 10.000.000 VNĐ
Tâm Nguyễn : 2.000.000 VNĐ
Helen Do : 2.000.000 VNĐ
Bạn Cô Trạch , Cô Tuyet : 1.000.000 VNĐ
Một người bạn trên Fb : 2.000.000 VNĐ
Chị Hai Minh : 2.000.000 VNĐ
Cháu Anh Thư :1.000.000 VNĐ
John Trần : 200 USD
Gia đình John La Đinh : 200 USD
Nguyễn qui Khang:1.000.000 VNĐ

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác