Mái Ấm Tình Thương Tại Lagi - Bình Thuận (21/05/2015)

Tối ngày 21/5/2015, Đoàn Thiện Nguyện Aozai ABC đã ghé thăm MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG LaGi Bình Thuận để trao 350 phần quà cho trẻ em khuyết tật và người già tại đây.Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác