Đoàn Thiện Nguyện Phát Tặng Quà Cho Người Nghèo Ở Chùa Bảo Lâm, Chùa Phước Điền - Phú Yên (23/05/2016)

Ngày 23/5/2016 Đoàn Thiện Nguyện Aozai ABC, phát tặng 300 phần quà Từ Thiện cho người Nghèo ở chùa Bảo Lâm - Phú Yên.
Cùng ngày, Đoàn dừng chân và phát 300 phần quà Từ Thiện ở chùa Phước Điền - Tuy Hoà - Phú yên.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác