Hành Trình Thiện Nguyện Các Tỉnh Miền Trung (18/06/2016 Đến 23/06/2016) Phần 3

Tiếp trong hành trình, ngày 21/6/2016 Đoàn dành tặng 130 phần quà phát cho người già và hộ gia đình khó khăn kém may mắn tại Bình Quý - Thanh Bình - Quảng Nam, trong ngày tại Quảng Nam Đoàn di chuyển đến Trà tập - Huyện Nam Trà để phát 70 phần quà cho người nghèo.Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác