Đoàn Thiện Nguyện ABC Ghé Thăm Trại Phong Bến Sắn - Bình Dương (10/07/2016)

Ngày 10/7/2016, Đoàn Thiện Nguyện Aozai ABC cùng với Hội Từ Thiện Phước Thiện đã có mặt tại Trại Phong Bến Sắn - Bình Dương, để dành tặng 245 phần quà cho những người mắc bệnh Phong và người nghèo gặp khó khăn, mỗi phần trị giá 550.000 đồng và thêm 113 phần quà cho những người bệnh mỗi phần trị giá 45.000 đồng =, kết hợp với phát quà Đoàn còn phục vụ nấu thức ăn cho người dân nghèo tại đây.

Rất Cảm ơn sự đóng góp của tất cả những tấm lòng hảo tâm:
Chị Liên : 5.000.000 VNĐ
Tram Anh Nguyen và Quanh Di Thach: 1.000.000 VNĐ
Thuỷ Được: 2.000.000 VNĐ
Chị Đức : 2.000.000 VNĐ
Anh chị Tâm Nga : 1.000.000 VNĐ
Van Tran: 2.000.000 VNĐ
Bé Bo: 500
Chị Mỹ bạn Trâm Anh : 2.000.000 VNĐ
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác