Lễ Khánh Thành 2 Cây Cầu ở Châu Thành Kiên Giang (12/07/2016)

Ngày 12/07/2016, Đoàn Thiện Nguyện Aozai ABC và những anh chị em nghệ sĩ đã có mặt cùng với Chính Quyền Địa Phương và nhiều người dân nơi đây để dự Lễ Khánh Thành 2 cây cầu: Cầu Kênh BaSa và Cầu Kênh Nước Mặn ở Châu Thành Kiên Giang.


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác