Đoàn Thiện Nguyện Ghé Thăm Các Tỉnh Tiền Giang - Vĩnh Long (28/08/2016)

Sáng ngày 28/08 Gia đình ABC và những người bạn phát 250 phần quà cho người nghèo ở Tịnh Xá Ngọc Phát, Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long.
Điểm đến tiếp theo của Tỉnh Vĩnh Long là ở chùa An Lạc ở xã Hoà Hiệp Tam Bình với 120 phần quà được phát bởi Gia đình ABC và những người Bạn.


Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay Đoàn Thiện Nguyện Gia đình ABC và những người bạn phát 135 phần quà cho hội người mù ở Tiền Giang.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác