Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Ở ĐĂK NÔNG - ĐẮK LẮK (31/08/2016)

Ngày 31/08/2016 Đoàn Thiện Nguyện ghé thăm và phát 150 phần quà quà ở Thuyển Viện Đạo Nguyên Đăk Nông.

Tiếp theo Gia đình ABC phát 150 phần quà ở Thuyền Viện Từ Giác ở Đăklăk.Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác