Đoàn Thiện Nguyện ABC Áo Zài Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Lâm Đồng (02/09/2016)

Ngày Lễ Quốc Khánh 02/09 Gia đình ABC và những người bạn vừa phát 200 phần quà cho bà con nghèo ở chùa Vạn Thọ, Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng.Tiếp theo Gia đình ABC và những người bạn vừa phát 100 phần quà cho những bệnh nhân Cùi ở Trại Phong Di Linh.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác