Đoàn Thiện Nguyện ABC Áo Zài Ghé Thăm Bà Con Nghèo Ở Quảng Trị (14/09/2016)

Gia đình ABC và những người bạn đã phát xong 200 phần quà cho người nghèo ở chùa An Lợi ở Triệu Độ huyện Triệu Phong Tỉnh Quảng Trị.


Gia đình ABC vừa phát xong 50 phần quà ở chùa Mai Đàn Thôn Mai Đàn Xã Hải Lâm Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác