Đoàn Thiện Nguyên Ghé Thăm Người Nghèo Ở Hương Khê Hà Tĩnh (05/12/2016)

Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát xong 400 phần quà cho người già neo đơn và người nghèo ở Hương Khê Hà Tĩnh và đặc biệt hơn nữa là 400 phần quà hôm nay mỗi phần quà được nhận thêm 1 cái mềnh bông và quần áo. Thơ thay mặt người dân ngèo cám ơn những tấm lòng của mọi người đã đóng góp và đồng hành cùng Thơ ....

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác