Gia Đình ABC Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Ở Lào Cai (28/12/2016)

Ngày 28/12/2016 Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát xong 450 phần quà cho bà con nghèo ở xã Tả Phìn Huyện Sapa Tỉnh Lào Cai.


Chiều cùng ngày Gia đình ABC vừa phát 150 phần quà ở Huyện Sapa Tỉnh Lào Cai.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác