Đoàn Thiện Nguyện AoZai ABC Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Đăk Lăk (18/01/2017)

Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát xong 420 phần quà ở NHÀ THỜ THIÊN ĐĂNG, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M'gar, Đăk Lăk.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác