Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Chùa Hồng Liên Đồng Nai (20/01/2017)

Ngày 20/01/2017 Gia đình ABC và những người bạn phát 200 phần quà ở Chùa Hồng Liên ấp 2 Xã Phú Lập Tân Phú Đồng Nai.Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác