Đoàn Thiện Nguyện ABC AoZai Ghé Thăm Hội Người Mù Ở Huế (21/01/2017)

Sáng nay ngày 21/01/2017 Đoàn Thiện Nguyện ABC AoZai và những Người bạn vừa phát 231 phần quà cho Hội Người Mù Ở Huế.


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác