Đoàn Thiện Nguyện ABC Ghé Thăm Và Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Khánh Hòa - Ninh Thuận (15/02 - 17/02/2017)

Hôm nay gia đình ABC đã phát 300 phần quà ở chùa Tịnh Xá Ngọc Hoà phường Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà, 70 phần ở chùa Ngọc Hải và 130 phần ở chùa Bát Nhã, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam Tỉnh Ninh Thuận.

Và sau đây là danh sách ủng hộ:
Ông Bà Nội: 5 triệu
Chị Liên Và Anh Thư Lê Trần: 30 triệu
Em Tuyền ALaska: 10 triệu
Em Dung Chợ Xóm Mới: 5 triệu
Anh Dân làm tượng: 1 triệu
Chị Vân Trần: 5 triệu
Đinh Minh Quân: 4 triệu
Chị Đức và Ngọc Anh: 5 triệu
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác