Ghé Thăm Bà Con Nghèo Ở Tỉnh An Giang (22/02/2017)

Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát xong 200 phần quà ở Tịnh Thất A Di Đà Tỉnh An Giang.

Cám ơn sự đóng góp của mọi người.
Ông Bà Nội: 5 triệu.
Chị Vân Trần: 5 triệu.
Trúc Phạm: 2 triệu.
Em Thạnh: 2 triệu.
Chị Thuỷ: 5 triệu.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác