Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Ở Chùa Linh Quang Đồng Nai (11/04/2017)

Gia đình ABC và những người bạn vừa phát xong 300 phần quà cho bà con nghèo và người tàn tật ở chùa Linh Quang tổ 3 ấp Bình Hoà Xã Xuân Phú Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai.

Và sự ủng hộ của:
Thai Ha Nguyen: 5 triệu
Chị Dần: 5 triệu

Video Phát Quà Cho Bà Con Nghèo ở Chùa Linh QuangCùng ngày Gia đình ABC phát thêm 500 phần quà cho bà con nghèo và tàn tật ở Lagi Bình Thuận.

Video:


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác