Nấu Ăn Cho Người Già Và Trẻ Em Ở Tây Ninh (30/04/2017)

Gia đình ABC và những người Bạn nấu đồ ăn cho người già và trẻ em ở Mái Ấm Mây Ngàn,Tây Ninh.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác