Gia Đình ABC Phát Quà Cho Người Nghèo Và Cặp Xách Cho Trẻ Em Việt Nam Tại Campuchia (03/05/2017)

Gia đình ABC và những người bạn vừa phát 700 phần quà cho người nghèo, phát cặp sách và dụng cụ học tập cho trẻ em Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia .... Họ là những người vô gia cư họ chỉ sống tạm bợ trên ghe, họ không có hộ khẩu, con cái của họ không được đi học vì họ không có điều kiện, cuộc sống của họ thu nhập chính bằng việc đánh bắt cá bữa đói bữa no.

Ngày 2 tháng 5 phát 350 phần ở Cỏ E Campuchia.
Ngày 3 tháng 5 phát 350 phần ở tỉnh Kampong Chhnang.

Cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Thầy Tiến và những Đạo Tràng: 20 triệu
Anna Trang: 500 nghìn
Mimi Nguyen: 200$
Thuỷ Được: 5 triệu
Thái nhà may xưa và nay: 2 triệu.
Chị Phấn chợ Tịnh Biên: 10 triệu.
Anh Thư Lê Trần: 5 triệu.
Anh Bách:5 triệu.
Quang Tran: 5 triệu.
Anh Tâm Chị Nga : 5 Triệu.
Thai Ha Nguyen: 1 triệu.
Nguyet Anh: 5 triệu.
Mã Hiểu Đông: 2 triệu.
Em Tuyền Alaska: 20 triệu.
Chị Phương Việt kiều Úc: 5 triệu.
Tổ Thêu ABC: 1 triệu.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác