Đoàn Thiện Nguyện ABC Ghé Thăm Và Phát Quà Cho Người Nghèo Ở Bạc Liêu - Vĩnh Long (17/05/2017)

Gia đình ABC và Những người bạn phát 600 phần quà cho người nghèo ở 2 địa điểm:
- 300 phần ở Tịnh Xá Pháp Tánh Tỉnh Bạc Liêu.
- 300 phần ở Tịnh Xá Ngọc Phát Tỉnh Vĩnh Long.

Cám ơn đóng góp ủng hộ của mọi người :
Ông Bà Nội: 5 triệu.
Em Chi Bếp ABC: 500 nghìn.
Anh 8 Khanh: 3 triệu.
Cháu Luổng con chị 7: 1 triệu.
Đài Trang To bạn Huong Thai: 1 triệu.

Video:


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác