Gia Đình ABC Ghé Thăm Và Phát Quà Ở Quảng Nam (14/06/2017)

Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát 120 phần quà cho người nghèo ở Hội An và phát 70 phần ở nhà thờ tộc Khúc xã Điện phước Điện Bàn Quảng Nam.
Và 50 phần ở Chùa Bảo Thắng Hội An.

Cám ơn sự đóng góp của:
Sang Nguyen: 1000$
Merry alaska: 5 triệu
Em Dung Alaska: 5 triệu
Trach Nguyen: 2 triệu
Nhân viên Phòng Thêu ABC: 4 triệu 700 nghìn
Nhân viên Phòng May ABC: 2 triệu 350 nghìn
Chị Phương (Chị gái của Van Tran): 20 triệu
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác